Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 11
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
11/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej poprzez modernizację układu technologicznego oraz uciepłownienie bloków 5-6 w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”
0000-00-00
Nie dotyczy
10/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa układu załadunku gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) bloków 4÷6 na wagony kolejowe w Elektrowni Turów”.
0000-00-00
IZO.6220.7.2017.2018
9/2018 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa układu załadunku gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) bloków 4÷6 na wagony kolejowe w Elektrowni TurówR
0000-00-00
IZO.6220.7.2017
8/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa układu załadunku gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) bloków 4÷6 na wagony kolejowe w Elektrowni Turów”.
0000-00-00
TGP/W/1633/TN/0055/17
7/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja umarzająca
Decyzja umarzająca dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej 2361D na odcinku od km 1+140,00 do km 5+155,00 relacji Bogatynia-Opolno Zdrój wraz z odwodnieniem .”
0000-00-00
IZO.6220.6.2017
6/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej 2361D na odcinku od km 1+140,00 do km 5+155,00 relacji Bogatynia-Opolno Zdrój wraz z odwodnieniem .”
0000-00-00
Nie dotyczy
5/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Decyzja o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa rezerwowego zasilania rozdzielni 110kV Y0AEA z bloku nr 6 w Elektrowni Turów.”
0000-00-00
IZO.6220.5.2017
4/2018 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa rezerwowego zasilania rozdzielni 110kV Y0AEA z bloku nr 6 w Elektrowni Turów.”
2017-09-11
IZO.6220.5.2017
3/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa rezerwowego zasilania rozdzielni 110kV Y0AEA z bloku nr 6 w Elektrowni Turów.”
0000-00-00
D/TS/1363/415/6227/2017
2/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powietrza
Decyzja umarzająca
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejących budynków przy ul. Waryńskiego nr 19 i 21 w Bogatynia na potrzeby placówki opiek
2017-07-25
IZO.6220.4.2017
Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 11
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!