Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 16
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
16/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji do ograniczania emisji rtęci w gazach spalinowych z bloku nr 7 w PGEGiEK S. A. Oddział Elektrownia Turów."
2018-06-08
IZO.6220.29.2018
15/2018 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji do ograniczania emisji rtęci w gazach spalinowych z bloku nr 7 w PGEGiEK S. A. Oddział Elektrownia Turów
2018-05-23
IOZ.6220.29.2018
14/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji do ograniczania emisji rtęci w gazach spalinowych z bloku nr 7 w PGEGiEK S. A. Oddział Elektrownia Turów."
0000-00-00
Nie dotyczy
13/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej poprzez modernizację układu technologicznego oraz uciepłownienie bloków 5-6 w PGE GIEK S.A. Oddział Elekt
2018-04-09
IZO.6220.3.2018
12/2018 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn." Rozbudowa sieci ciepłowniczej poprzez modernizację układu technologicznego oraz uciepłownienie bloków 5-6 w PGE GIEK S.A.
2018-04-06
IZO.6220.3.2018
11/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej poprzez modernizację układu technologicznego oraz uciepłownienie bloków 5-6 w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”
0000-00-00
Nie dotyczy
10/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa układu załadunku gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) bloków 4÷6 na wagony kolejowe w Elektrowni Turów”.
0000-00-00
IZO.6220.7.2017.2018
9/2018 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa układu załadunku gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) bloków 4÷6 na wagony kolejowe w Elektrowni TurówR
0000-00-00
IZO.6220.7.2017
8/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa układu załadunku gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) bloków 4÷6 na wagony kolejowe w Elektrowni Turów”.
0000-00-00
TGP/W/1633/TN/0055/17
7/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja umarzająca
Decyzja umarzająca dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej 2361D na odcinku od km 1+140,00 do km 5+155,00 relacji Bogatynia-Opolno Zdrój wraz z odwodnieniem .”
0000-00-00
IZO.6220.6.2017
Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 16
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!