Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 25
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
15/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr ZGR3022, wieża stalowa, Sieniawka na dz. nr 54, gm. Bogatynia”
0000-00-00
Nie dotyczy
14/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań
Decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn." Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w ilości 672 stanowisk w każdym tj. 188,16 DJP razem wraz z niezbędną infrastruktu
2019-05-20
IO.6220.5.2019
13/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn." „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w ilości 672 stanowisk w każdym tj. 188,16 DJP razem wraz z niezbędną infra
0000-00-00
Nie dotyczy
12/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne"
2019-07-08
IO.6220.4.2019
11/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne"
2019-06-05
IO.56220.4.2019
10/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne"
0000-00-00
Nie dotyczy
9/2019 Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Budowa Głównego Punktu Odbiorczego Bogatynia SN/110/220 kV."
0000-00-00
Nie dotyczy
8/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa Głównego Punktu Odbiorczego Bogatynia SN/110/220 kV."
2019-06-03
IZO.6220.3.2019
7/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa Głównego Punktu Odbioru – GPO 110/30kV położonego na działce 158 obr. Krzewina, Gm. Bogatynia-obszar wiejski"
2019-03-18
IO.6220.1.2019
6/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa Głównego Punktu Odbioru – GPO 110/30kV położonego na działce 158 obr. Krzewina, Gm. Bogatynia-obszar wiejski&q
2019-03-05
Nie dotyczy
Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 25
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!