Strony:  1 2 3
Znaleziono : 25
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
5/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa Głównego Punktu Odbiorczego Bogatynia SN/110/220 kV
0000-00-00
Nie dotyczy
4/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
Budowa Głównego Punktu Odbioru – GPO 110/30kV położonego na działce 158 obr. Krzewina, Gm. Bogatynia-obszar wiejski
0000-00-00
Nie dotyczy
3/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-311 relacji 9286/ENSO-GPZ R-312 KWB-1 TURÓW- Etap II odcinek od słupa nr 12 do GZP R-312 KWB-1 Turów wraz z wykonaniem powiązań pomiędzy liniami S-314,S-311 i S-312
0000-00-00
IZO.6220.45.2018.KG
2/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-311 relacji 9286/ENSO-GPZ R-312 KWB-1 TURÓW- Etap II odcinek od słupa nr 12 do GZP R-312 KWB-1 Turów wraz z wykonaniem powiązań pomiędzy liniami S-314,S-311 i S-312
0000-00-00
IZO.6220.45.2018.KG
1/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-311 relacji 9286/ENSO-GPZ R-312 KWB-1 TURÓW- Etap II odcinek od słupa nr 12 do GZP R-312 KWB-1 Turów wraz z wykonaniem powiązań pomiędzy liniami S-314,S-311 i S-312
0000-00-00
ARNT/SP/P256/0911/2018/KB
Strony:  1 2 3
Znaleziono : 25
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!