Strony:  1 2 3 4 5 Nastźpna strona 
Znaleziono : 45
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
15/2022
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
usunięcie 26 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 354 w m. Sieniawka - dz. 4/1 i 4/2, AM 1, obr. Sieniawka
2022-02-25
OŚGK.6131.2.8.2022.GS
14/2022
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Usunięcie 28 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej 354 w m. Sieniawka - dz. 4/1i 4/2, AM 1, obr. Sieniawka
2021-10-20
IŚ.7120.1.120.1.2021.AR
13/2022
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
dot. usunięcia 28 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 2367D - droga relacji Działoszyn - Wyszków
2022-02-25
OŚGK.6131.2.4.2022.GS
12/2022
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
dot. usunięcia 28 szt. drzew przy drodze powiatowej 2367D
0000-00-00
DR.613.40.2021.2
11/2022
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Usunięcie 804 szt. drzew rosnących w granicy dz. nr 227/19 i 227/52, AM 1, obr. Turoszów
2022-02-17
OŚIGK.6131.3.2022.GS
10/2022
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
usunięcie drzew rosnących w granicach działek nr 227/19 i 227/52, AM 1, obr. Turoszów
0000-00-00
Nie dotyczy
9/2022
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R5”
0000-00-00
OŚiGK.6220.3.2021
8/2022
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R5”
0000-00-00
7/2022
Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krzewina o mocy do 100 MW realizowanej w granicach działek o nr
0000-00-00
OŚGK.6220.7.2021
6/2022
Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Krzewina o mocy do 100 MW;
0000-00-00
OŚGK.6220.7.2021
Strony:  1 2 3 4 5 Nastźpna strona 
Znaleziono : 45
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!