Nr karty: 12/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-11-04 14:10:03
Data modyfikacji : 2020-11-04 14:10:03
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Guźniczak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Raporty o odziaływaniu przedsiewziecia na środowisko
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn." Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 6/3. 6/6 w miejscowości Kopaczów".
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
IO.6220.4.2020
9.
Dokument wytworzył
Eko-Efekt Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2020-08-03
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Gmina Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
16.
Telefon
75 77 25 382
17.
Email
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2020-11-04
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!