Nr karty: 13/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-07-12 11:47:17
Data modyfikacji :
2023-07-12 11:47:21

Zmodyfikowane przez : Katarzyna Guźniczak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa do sześciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 2 oraz 3/2 w miejscowości Jasna Góra”.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
Nie dotyczy
9.
Dokument wytworzył
Sunfarm 6 Sp. z o.o.
10.
Data wpływu dokumentu
2022-12-20
11.
Data wydania dokumentu
2022-12-15
12.
Dokument zatwierdził
Łukasz Prawda
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Gmina Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
16.
Telefon
75 77 25 382
17.
Email
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-07-12
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!