Nr karty: 14/2022
Drukuj Data publikacji : 2022-05-02 11:55:59
Data modyfikacji :
2022-05-02 13:16:43

Zmodyfikowane przez : Grażyna Staliś
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Usunięcie 28 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej 354 w m. Sieniawka - dz. 4/1i 4/2, AM 1, obr. Sieniawka
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
IŚ.7120.1.120.1.2021.AR
9.
Dokument wytworzył
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
10.
Data wpływu dokumentu
2021-10-21
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Leszek Loch
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
2021-10-20
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. 1 Maja 29, 59- 920 Bogatynia
16.
Telefon
75 77 25 384
17.
Email
grazyna.stalis@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2022-05-02
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!