Nr karty: 2/2022
Drukuj Data publikacji : 2022-03-16 12:33:09
Data modyfikacji :
2022-03-16 12:34:02

Zmodyfikowane przez : Katarzyna Guźniczak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn." Budowa instalacji fotowoltaicznej Bogatynia o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 19 obręb Bogatynia III gm. Bogatynia".
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
OŚGK.6220.4.2021.2022
9.
Dokument wytworzył
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2022-02-04
12.
Dokument zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
2022-02-04
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Gmina Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
16.
Telefon
75 77 25 382
17.
Email
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2022-03-16
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!