Nr karty: 21/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-11-06 09:53:54
Data modyfikacji :
2023-11-06 09:54:00

Zmodyfikowane przez : Katarzyna Guźniczak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Elektrownia fotowoltaiczna – Bogatynia 2”
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
OŚGK.6220.4.2020.2023.KG
9.
Dokument wytworzył
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2023-08-03
12.
Dokument zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
2023-08-08
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Gmina Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
16.
Telefon
75 77 25 382
17.
Email
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-11-06
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!