Nr karty: 21/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-02-27 11:56:51
Data modyfikacji : 2024-02-27 11:56:51
Zmodyfikowane przez : Grażyna Staliś
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących w Kopaczowie dz. nr 134, AM 1, obr. Kopaczów
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
GN.2502.2.121.2023/5
9.
Dokument wytworzył
Starosta Zgorzelecki
10.
Data wpływu dokumentu
2023-12-21
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Starosta Zgorzelecki
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
2023-12-19
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
15.
Siedziba
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
16.
Telefon
757725384
17.
Email
grazyna.stalis@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-02-27
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!