Nr karty: 24/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-02-27 12:31:54
Data modyfikacji : 2024-02-27 12:31:54
Zmodyfikowane przez : Grażyna Staliś
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Decyzja w sprawie usunięcie drzew i krzewów
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja zezwalająca na usunięcie 161 szt. drzew i 92 m2 krzewów rosnących przy ul. Pocztowej w granicach działek nr: 27/200, 27/201, 27/202, 27/203, 27/204, 27/205, 27/206, 27/207, 27/208, 27/209, 27/210, 27/212, 27/216, AM 14, obr. Bogatynia II
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
OŚGK.6131.2.3.2024.GS
9.
Dokument wytworzył
Grażyna Staliś
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2024-02-16
12.
Dokument zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyni
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
2024-02-15
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
15.
Siedziba
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
16.
Telefon
757725384
17.
Email
grazyna.stalis@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-02-27
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!