Nr karty: 25/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-02-27 12:43:22
Data modyfikacji : 2024-02-27 12:43:22
Zmodyfikowane przez : Grażyna Staliś
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących w granicy działki nr 4/28, AM 1, obr. Bogatynia III
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
KWT/T/220/TG/55/tgo.502-1/2024.20(III)
9.
Dokument wytworzył
Dział Ochrony Środowiska PGE GiEK S. A. oddz. KWB Turów
10.
Data wpływu dokumentu
2024-01-17
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Z-ca Dyrektora Oddziału Dyrektor Techniczny
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
2024-01-10
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
15.
Siedziba
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
16.
Telefon
757725384
17.
Email
grazyna.stalis@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-02-27
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!