Nr karty: 27/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-02-29 11:27:32
Data modyfikacji : 2024-02-29 11:27:32
Zmodyfikowane przez : Grażyna Staliś
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy hotelu Rychło w Bogatyni- dz. 6/44, Am 15, obr. Bogatynia II
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
Nie dotyczy
9.
Dokument wytworzył
Małgorzata Matelska
10.
Data wpływu dokumentu
2024-02-06
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Elbest Sp. z o. o. Małgorzata Matelska
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
15.
Siedziba
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
16.
Telefon
75 77 25 384
17.
Email
grazyna.stalis@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-02-29
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!