Nr karty: 29/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-03-29 09:33:56
Data modyfikacji :
2024-03-29 09:36:36

Zmodyfikowane przez : Paulina Januchta
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż instalacji do produkcji i konfekcjonowania i magazynowania technicznego roztworu mocznika i AdBlue oraz budowie magazynu mocznika i AdBlue"
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż instalacji do produkcji i konfekcjonowania i magazynowania technicznego roztworu mocznika i AdBlue
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
OŚGK.6220.6.2023.2024.PJ
9.
Dokument wytworzył
Paulina Januchta
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
15.
Siedziba
16.
Telefon
17.
Email
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-03-29
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!