Nr karty: 30/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-06-10 10:19:30
Data modyfikacji :
2024-06-10 10:20:25

Zmodyfikowane przez : Paulina Januchta
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PGE Elektrownia Turów
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Decyzja dla inwestycji pn "Przebudowa przesypowych wież z instalacjami wewnętrznymi w Elektrowni Turów"
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
OŚGK.6220.3.2024
9.
Dokument wytworzył
Paulina Januchta
10.
Data wpływu dokumentu
2024-06-04
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia ul. 1-go Maja 29
16.
Telefon
75 77 25 382
17.
Email
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-06-10
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!