Nr karty: 44/2022
Drukuj Data publikacji : 2022-08-10 10:46:05
Data modyfikacji :
2023-07-12 10:29:39

Zmodyfikowane przez : Katarzyna Guźniczak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 6/3, 6/6 w miejscowości Kopaczów" - zmiana decyzji.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
9.
Dokument wytworzył
Gigawat Wytwarzanie I sp. z o.o. Sp. k.
10.
Data wpływu dokumentu
2022-03-21
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Gigawat Wytwarzanie I sp. z o.o. Sp. k.
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Gmina Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
16.
Telefon
75 77 25 382
17.
Email
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2022-08-10
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!