Nr karty: 6/2022
Drukuj Data publikacji : 2022-03-16 12:52:27
Data modyfikacji : 2022-03-16 12:52:27
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Guźniczak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Postanowienia
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Postanowienie o obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Postanowienie o obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Krzewina o mocy do 100 MW;
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
OŚGK.6220.7.2021
9.
Dokument wytworzył
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2022-12-23
12.
Dokument zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia ul. 1-go Maja 29
16.
Telefon
75 77 25 382
17.
Email
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2022-03-16
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!