Nr karty: 7/2022
Drukuj Data publikacji : 2022-03-16 12:54:33
Data modyfikacji :
2022-03-16 12:55:05

Zmodyfikowane przez : Katarzyna Guźniczak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Postanowienia
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Postanowienie o zawieszeniu postępowania
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krzewina o mocy do 100 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 44, 46/4, 48 obr. Krzewina (woj. dolnośląskie, gm. Bogatynia) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przyłączem” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
dolnośląskie
6.
Powiat
zgorzelecki
7.
Gmina
Bogatynia
Sprawa
8.
Znak sprawy
OŚGK.6220.7.2021
9.
Dokument wytworzył
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2022-12-31
12.
Dokument zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
15.
Siedziba
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia ul. 1-go Maja 29
16.
Telefon
75 77 25 382
17.
Email
ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2022-03-16
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!